YEMİNLİ TERCÜME BİZİM İŞİMİZ ... İZMİR'İN YEMİNLİ TERCÜMANIYIZ... (232) 425-2328 * (232) 425-4940 * (549) 740-2165

Hikaye, Roman, Tiyatro Eseri, Makale, Şiir, Çevirileri

* Roman ve Hikaye Çevirileri
* Tiyatro Eseri Çevirileri
* Dil ve İçerik Kontrolü
* Şiir ve Makale Çevirileri
* Şarkı Sözü Çevirileri


Hikaye, roman, tiyatro eseri, makale, şiir ve şarkı sözü şeklindeki edebi eser çevirilerinde Denver Ltd. ® Konsolos Tercüme'nin sunduğu kolaylık ve indirimleri mutlaka sorunuz. Estetik ölçüler içinde hazırlanmış,okuyucusunda güzel duygular uyandıran yapıtları, sırf daha ucuza yaptıracağım diye yetkin olmayan ellere emanet etmeyin!

Roman, hikaye, tiyatro eseri, şiir, makale ve şarkı sözü türündeki çevirileriniz, edebiyat alanında eğitim görmüş, bu eğitimlerini yurt dışı tecrübeleriyle pekiştirmiş, her iki dile de anadil seviyesinde hakim, belirli bir bilgi ve kültür seviyesine ulaşmış, zengin anlatım yeteneğine sahip tecrübeli ve uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Yaşanan, görülen, duyulan, bir olayın ya da bir duygu veya düsüncenin estetik ölçüler içinde anlatıldığı eserlere, edebi eser denir.

Edebi eserin dili, dilin günlük kullanımından farklı olarak, okuyucuda güzel duygular uyandıracak şekilde olmalıdır. Edebi eserde, ele alınıp işlenen belli bir konu ve bu konunun işlenmesinde belli bir amaç olmalıdır. Duygu, düşünce ve hayaller mutlaka belli bir tür ve şekil kullanılarak ifade edilmelidir. Yazılan eserler, insanda hoşa gidecek hisler uyandırmalıdır. Edebi eserlerde, her zaman estetik değer aranmalıdır. Teknolojinin gelişip sınırları kaldırmasıyla milletler arası her türlü etkileşim hızlanarak artmıştır ve bu etkileşimler daha da artarak devam etmektedir. Kültürel alandaki etkileşim de bu alış verişin arasında önemli bir yere sahiptir. Bireyler diğer kültürlere merak salmış ve meraklarını giderebilmek için diğer toplumların edebiyat ürünlerini inceleyerek onlar hakkında fikir sahibi olmaya çalışmışlardır. İşte bu noktada bireylerin yardımına çevirmenler koşacaktır. Çevirmenler, diğer toplumlardaki edebi ürünleri en iyi şekilde yansıtmak amacıyla edebi çeviri yapacaktir.

Edebi çevirilerin, ilk olarak Rönesans Dönemi'nde, başta Martin Luther'in Kitab-ı Mukaddes'i Latince'den Almanca'ya çevirmesi ve dolayısıyla Hıristiyanlık dahilinde Protestanlık akımını başlatması, ardından İngiltere Kralı James VI'ın aynı eseri İngilizce'ye çevirtmesi, William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson ve Sir Francis Bacon gibi yazarların da katkısıyla Elizabethian Edbiyatı'nın altın çağını devam ettirmesi ve aynı zamanda eski Yunan eserlerinin Avrupa dillerine tercüme edilmesiyle yapılmış oldugunu söylenebilir. Eski Yunan kaynaklarındaki özün ve ışığın kaybedilmeyerek yansıtılması Avrupa'nın tam anlamıyla yeniden doğmasında çok büyük bir rol oynar. İşte bu olumlu gelişmenin gerçekleşmesini sağlayan da çevirmenlerdir. Çünkü onlar skolastik düşüncenin hakim olduğu orta çağ Avrupa'sındaki kilise öğretilerine kulak asmamış, Eski Yunanca ve Arapça eserler dahilinde yer alan bilgileri ilk elden kendileri tercüme ederek Rönesans ve Reform gibi insanlık tarihini derinden etkileyen büyük hareketlerin ilk kıvılcımlarını çıkarmışlardır.

Edebi çeviri, diğer çeviri türleri arasında en zor yapılanıdır. Edebi çevirilerin çeşitli unsurları vardır. Bu unsurların en önemlisi, çevirmenin hedef ve kaynak dilleri mükemmel olarak bilmesinin yanı sıra her iki kültüre de yakından aşina olmalı ve içlerinde bizzat yaşamış olmalıdır. Eğer çevirmen bu iki kültür arasında ortak bir bağ kuramazsa, yaptığı çeviri başarısız olacaktır. Diğer bir unsur ise çevirmenin, üzerinde çalıştığı eserin sahibi olan sanatçıyı (şair, yazar gibi) çok iyi tanıması hususundaki icaptır. Çevirmen sanatçıyı tanımıyorsa, eserlerinde yansıtmak istediği duygu ve düşünceyi kavrayamazsa, yani sanatçının söyledikleriyle ne anlatmak istediğini bilmiyorsa bunları aktarabilmesi de mümkün olmayacaktır.

Bunlara ek olarak çevirmen, çevirisini yapacağı metnin ( şiir, roman, oyun vs.) ruhunu ve özünü de hedef dile geçirebilmelidir. Eğer bunu yapamıyorsa, çevirdiği eser edebi eser olmaktan uzaklaşır ve alelade bir metin haline gelir. Tüm bunlara ek olarak, edebi çeviride önemli olan bir nokta daha vardır; o da şekli çevirebilmektir. Şekil çevirisinden kasıt, çevirmenin şiir, şarkı sözü gibi eserlerin orijinal metninde bulunan uyak, ölçü gibi unsurları da hedef dile yansıtmasıdır. Bu unsurlar eserin anlaşılmasında kilit rol oynadığından çevrilmeleri zorunludur. Yani edebi çevirilerin olmazsa olmazlarındandır.

Burada tanımlanan tüm unsurlar, edebi eserin bütünlüğünü oluşturan parçalardır. Bu parçalar ne kadar iyi algılanırsa, edebi çeviri de o ölçüde başarılı olur. Sonuç olarak, edebi çeviri, çeviri türleri arasında en fazla kabiliyet gerektirenidir. Kötü yapıldığında bayağı bir mektuptan farksızdır. Fakat iyi yapıldığında ise bir toplumu karanlıktan aydınlığa çıkaracak itici bir güç olacağı tarihle ispatlanmıştır. Firmamıza teslim ettiğiniz tercüme işleriniz daima hedef dile ana dili düzeyinde vakıf kişilerce yapılır ve son kontrolden geçirilir. Örneğin İngilizce'ye çevirilen metniniz, ana dili İngilizce olan bir redaktör tarafından okunup düzeltildikten sonra size teslim edilir. Türkiye'deki okullarda öğretilen yabancı dil seviyesiyle yapılan tercümeler, o dili ana dili olarak konuşan bir tercüman tarafından yapılacak çeviri kalitesine asla erişemez! Nitekim bugün Turizm sektöründe, hatta 5 yıldızlı otellerin çoğunda acemi ve ucuz tercümanların çevirmiş olduğu tanıtım kitapçıkları hala kullanılmakta ve bunları okuyan yabancılar için eğlence ve alay konusu olmaktadır. Firmanızın prestiji söz konusuysa ucuz tercüme hizmetlerinden sakının!


Tercümanlarımız

Mesleki Yeterliliğe Sahip...
Firmamız, tercüme hizmeti verdikleri lisan üzerine diplomalı, mesleki yeterliliğe sahip, yetkin, ehil ve yurt dışı tecrübeleriyle donanımlı, konularında uzman yüzlerce tercümanı bünyesinde barındırmaktadır.

Bize güvenerek teslim ettiğiniz her proje, içerdiği konunun uzmanı, o konuda eğitim almış, en az lisans, tercihen yüksek lisans ya da doktora diplomalı yetkin bir tercüman tarafından çevirilir ve ardından hedef dili ana dili seviyesinde bilen bir profesyonel tarafından kontrolden geçirilir.

Tercüme sektöründeki bir çok firmanın sırf daha ucuza maletmek çabasıyla benimsemiş olduğu yeterince iyi olsun yeter felsefesi bizim asla kanıksamadığımız bir yaklaşım olup önümüze getirilen her yeni projeyi dünkünden daha iyi yapabiliriz anlayışıyla ele alırız.
Yüksek Eğitim Sahibi...
Tercümanlarımızın hemen hepsi en az bir üniversite mezunu olup minimum 5 yıllık çeviri tecrübesine sahiptirler. Master ve doktora seviyesinde eğitime sahip olup çeviri alanındaki tecrübesi 20 yıldan fazla olan tercümanlarımızın sayısı da bir hayli kabarıktır. Bir çok tercüme bürosunun maliyet düşürmek için yaptığı gibi, öğrenci ya da 5 yıldan az tecrübeye sahip tercümanlarla prensip olarak çalışmıyoruz. Tercümanlarımızın çoğu 30 yaş ve üzerinde olup belli bir profesyonel olgunluğa sahip, uzmanlık alanlarında vasıflı, diplomalı ve işinin ehli kişilerdir.

Tercüme işinin altın kuralı "daima ana diline çevir" olarak kabul edilirse, Türkçe'den yabancı dillere yapılacak olan çevirilerin o dilleri ana dili seviyesinde konuşan bir profesyonel tarafından yapılması ya da en azından tashih edilmiş olması şarttır.
Tercüme Hizmetlerimiz

BİZ PROFESYONELİZ!

    Tercüme yapmak profesyonellerin işidir.
    Amatörlerin, hobi olarak çeviri yapanların, yabancı dil öğretmenlerinin ya da yabancı dil bilen sekreterlerin eline emanet edilmemelidir!

    Sadece hatasız olmakla kalmayıp, pırıl pırıl ve akıcı bir dille hazırlanmış bir tercüme işinin üretilmesi, ucuz fiyatlarla mümkün değildir. Ancak bazen bu gerçeğin farkına vardığınızda iş işten geçmiş olabilir.

    Türkiye’de “tercüman” mesleki ünvanı, avukatlık ya da doktorluk mesleklerinde olduğu gibi yasalar altında koruma altına alınmış değildir. Bu da demek oluyor ki, yeterli seviyede dil bildiğine "kendince" ikna olmuş olan herkes tercüman olduğunu iddia edebilir. Ardından, uzmanlık gerektiren bir metin önlerine getirildiğinde, bırakın çevirebilmeyi, tam ve doğru olarak anlamakta bile zorlanacak bir dil seviyesinde olmalarına rağmen kendilerine tercüme bürosu dahi açabilirler.

    O YÜZDEN SİZİ UYARIYORUZ UCUZ TERCÜME HİZMETLERİNDEN SAKININ!